8. mai 2007

Stavanger Aftenblad: Maktspråket mot Estland

Stavanger Aftenblad har i dag ein velinformert leiarartikkel som kommenterer krisa rundt bronsesoldaten. Som busett i Estland er det ikkje vanskeleg å kjenne seg att i biletet som her blir teikna.

Ingen kommentarer: