6. mai 2007

Eksport til Russland er forstyrra

Fleire estiske føretak som eksporterer varer til Russland har meldt om forstyrringar dei siste dagane. Frå offisielt hald finst det ikkje noko importforbod til Russland, men russiske butikkjeder er redde for å ta inn estiske matvarer. Dei estiske føretaka slår likevel fast at tapa slett ikkje er større enn det dei kan leve med.

(Eesti Päevaleht, 05.05.2007)

Ingen kommentarer: