8. mai 2007

Postimees: Lesarane meiner vilje til integrasjon må kome frå folk sjølv

I ein lesargallup i Postimees kom det fram at heile 72,5 prosent av dei spurte meinta at dei som skal integrerast i samfunnet, først og fremst må ville det sjølv.

11, 5 prosent meinte at utdanning på estisk i staden for russisk ville hjelpe, 7,5 prosent såg objektive mediekanalar som løysinga og 4,5 prosent trudde på undervisning i estisk historie. Berre fire prosent trudde at det ville hjelpe å gjere russisk til offisielt språk nummer to i Estland.

Resultatet av same undersøkinga var eit heilt anna i den russiskspråklege versjonen av avisa. Der meinte over 53 prosent av dei spurte at for å få til ein vellukka integrasjon burde russisk vere eit offisielt språk på line med estisk.

***

Så der er det vi er no, etter 16 år med integrasjon?
Det høyrest så greitt ut å skulle gjere russisk til eit andre statsspråk i Estland. I praksis er det nok heller slik at sjølv om estisk har vore det einaste offisielle språket sidan sjølvstendet, er det mange stader i landet der ein ikkje kan greie seg utan russisk. Med russisk som andre statsspråk kjem mange ting på dagsordenen: arbeidsspråk i parlamentet (for det må jo sjølvsagt då vere lov å velje representantar som kan berre eitt av dei offisielel språka), lovverk osv. Og ikkje minst: i praksis, ut frå den reelle mentaliteten som herskar hos russarar og hos estarar i Estland vil dette tyde at estarane igjen må lære seg russisk, medan den offisielle statusen til morsmålet igjen ville få estisk til å bli overflødig for russarane.

Ikkje enkelt, dette.

Ingen kommentarer: