6. mai 2007

Litt om estarar og russarar i Estland

Eg held fram i von om å drive litt folkeopplysning -- kven er dei eigentleg, estarane og russarane i Estland som det no blir snakka om? Kor kjem dei frå og kor lenge har dei vore her?

Vel, først og fremst, estarane er urfolket. Dei har vore her "heile tida". Det er vel ikkje så mykje meining i å spekulere om akkurat når dei kom, det er uansett førhistorisk.

Men kva folkeslag er det i Estland no? Vel, svært mange, men dei største minoritetane er dei russisktalande. Nokre av dei definerer seg kanskje som ukrainarar eller kviterussarar.
Her er litt offisiell statistikk frå det estiske statistiske sentralbyrået, med tal frå 2000 og frå 2006:

FOLKESETNAD I ESTLAND, 1. JANUAR 2000 OG 2006

Alle nasjonalitetar
Estarar Russarar Ukrainarar Kviterussarar


2000
Heile Estland
1 372 071935 884354 66029 25917 460
..Tallinn 400 781217 248147 78314 8498 045
Ida-Viru fylke 180 14336 365126 4784 8795 322
2006
Heile Estland
1 344 684921 908345 16828 32116 316
..Tallinn 396 193216 996144 85814 3287 657
Ida-Viru fylke 172 77534 314122 4824 6154 829
(Kjelde: www.stat.ee)

Tala frå hovudstaden Tallinn og frå Ida-Viru fylke (nordaust i Estland, der mellom anna Narva by ligg) er medtekne fordi det er områda i Estland som har dei største russiske minoritetane.

Men kvar kjem ein slik minoritet ifrå? Svaret er vel kanskje innlysande: frå Sovjetunionen. Det er snakk om arbeidskraft som kom i samband med oppbygginga av sovjetisk tungindustri etter krigen.

I 1881 var det 29 380 russarar i Estland og i 1941 var det 72848. Rett etter andre verdskrigen var det 97% etniske estarar i landet. Men ganske fort etter restaliniseringa skaut importen av russarar fart. I 1959 var det 240 227 og i 1989 var toppen nådd, med 474 834 russarar.

Offisielt var Sovjetunionen antinasjonalistisk, men i praksis var russisk det språket som hadde forrang i sovjettida. Den massive immigrasjonen -- for ikkje å seie importen -- av russarar gjorde at estarane med rette var redde for å misse eige språk, eigen kultur og identitet.

Vi har sjølvsagt lov til å vere kritiske, men det er viktig å vere klar over dette bakteppet når vi vurderer den estiske minoritets- og integrasjonspolitikken.

Ingen kommentarer: