6. mai 2007

Litauisk initiativ: Ei ny baltisk lenkje

I 1989 kom dei baltiske lande på verdskartet då estarar, latviarar og litauarar tok kvarandre i hendene og danna ei ubroten lenkje av menneske frå Tallinn gjennom heile Estland og Latvia og til den litauiske hovudstaden Vilnius.

I lys av krisa mellom Estland og Russland har no studentar i statsvitskap saman med vekebladet Atgimimas teke initiativet til ei ny lenkje for å vise baltisk solidaritet og samhald. Den fredelege demonstrasjonen skal etter plana finne stad tysdag 8. mai. Det vil vel neppe bli noko så stort som vi såg i 1989, men det gjenstår likevel å sjå.

(http://www.postimees.ee/060507/esileht/valisuudised/258976.php)

Ingen kommentarer: